Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

Prosimy wszystkich członków o uregulowanie składek
za rok 2022 - dorośli 20 zł, dzieci i młodzież 5 zł.

Bank PEKAO SA 
Nr konta 74 1240 1981 1111 0010 9736 5261