W realizacji

 
 
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku podpisała umowę na realizację programu pt.   90 lat dzialalności Ligi Ochrony Przyrody na rzecz edukacji, ochrony przyrody i zmiejszania zagrozeń dla środowiska
 
Charakterystyka przedsięwzięcia:
Celem jest podniesienie świadomości na temat ochrony przyrody, potrzeby ograniczania działalności człowieka wpływajacej negatywnie na środowisko, rozwijanie zainteresowań biologicznych i ekologicznych, upowszechnienie aktywnych form wypoczynku w zgodzie z naturą, sprzyjajacych wyeliminowaniu " deficytu natury", będącego problemem współczesnego społeczeństwa.Planowane działania angażować bedą lokalne społeczności na rzecz środowiska naturalnego.Warsztaty " Fotografia dokumentem stanu przyrody"- zajęcia stacjonarne i terenowe, które pobudzą umiejetność obserwacji zmian zachpodzacych w środowisku, oraz zajęcia terenowe i w salach edukacyjnych placówek woj. kuj.-pom. "Detektywi na tropie".
Dla słuchaczy UTW - zajęcia stacjonarnne i terenowe w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego woj. kuj- pom. Wykłady otwarte - dla zainteresowanych, których celem bedzie zmiana nawyków i postaw w stosunku do środowiska służące ograniczeniu skutków działalności powodujacej negatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. Z okazji 90 lecia LOP - Hapennig Dzień Ziemi z LOP. Uczestnicy programu otrzymają zakładki, notatniki i długopisy propmujace jubileusz LOP.
 
Oferta scenariuszy zajęć:

1. 90 lat działalności LOP

2. Tereny i obiekty prawnie chronione - dlaczego tworzymy ?

3.Detektywi na tropie - kogo kryje dziupla?

4.Detektywni na tropie- fotografia dokumentem stanu przyrody
mieszane

5.Detektywi na tropie - rozpoznajemy pospolite  drzewa i krzewy 
mieszane

6.Detektywi na tropie- szukamy źródeł zagrożeń środowiska 
mieszane
Copyright ©2017 Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.