Oddziały

Szkolne koło LOP w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baruchowie.
 Członkami koła są uczniowie klas II a i b, V i VI.

                                                                                           Rok szkolny 2021/2022
Działalność szkolnych kół LOP.
Ewidencja oddziałów LOP wchodzących w skład Zarządu Okręgowego LOP w Włocławek
stan na 31 grudnia 2017 r.
 
1. Szkoła Podstawowa w Baruchowie 
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Tomasz Pawlicki
 
2. Szkoła Podstawowa w Kowalu 
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Jadwiga Wiśniewska
 
3. Szkoła Podstawowa w Zbójnie 
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Marian Rutkowski
 
4. Szkoła Podstawowa w Kłobi
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Emilia Bykowska
 
5. Oddział Włocławek