Oddziały

Ewidencja oddziałów LOP wchodzących w skład Zarządu Okręgowego LOP w Włocławek
stan na 31 grudnia 2017 r.
 
1. Szkoła Podstawowa w Baruchowie 
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Tomasz Pawlicki
 
2. Szkoła Podstawowa w Kowalu 
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Jadwiga Wiśniewska
 
3. Szkoła Podstawowa w Zbójnie 
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Marian Rutkowski
 
4. Szkoła Podstawowa w Kłobi
 
Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału: Emilia Bykowska
 
5. Oddział Włocławek
 
 
Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 121