Inicjatywy

Inicjatywy

Utworzenie ścieżki przyrodniczej w parku miejskim im. Władysława Łokietka na terenie miasta Włocławek
 
Działania wykonane w ramach projektu:
 
 1: Warsztaty edukacyjne dla szkolnych kół przyrodniczo-ekologicznych we Włocławku
 2: Konkurs fotograficzny „Gatunki cenne i chronione okiem młodego przyrodnika”
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa – klasy I-VI
- szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne
 3: Zakup tablic dydaktycznych
Z pomocą władz miasta Włocławek utworzy „Ścieżkę przyrodniczą”, która zostanie wystawiona w parku miejskim im. Władysława Łokietka. Ścieżka edukacyjna składasi się z dwóch gier edukacyjnych „kostki wiedzy” oraz trzech zestawów interaktywnych – tablic edukacyjnych
Dzięki wystawionym tablicom i grą edukacyjnym prowadzone zajęcia były bardzo atrakcyjną formą edukacji dla dzieci.
Tablice są dostępne dla wszystkich chętnych odwiedzających park miejski.
Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 733