Inicjatywy

Inicjatywy

Utworzenie ścieżki przyrodniczej w parku miejskim im. Władysława Łokietka na terenie miasta Włocławek
 
Działania wykonane w ramach projektu:
 
 1: Warsztaty edukacyjne dla szkolnych kół przyrodniczo-ekologicznych we Włocławku
 2: Konkurs fotograficzny „Gatunki cenne i chronione okiem młodego przyrodnika”
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa – klasy I-VI
- szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne
 3: Zakup tablic dydaktycznych
Z pomocą władz miasta Włocławek utworzy „Ścieżkę przyrodniczą”, która zostanie wystawiona w parku miejskim im. Władysława Łokietka. Ścieżka edukacyjna składasi się z dwóch gier edukacyjnych „kostki wiedzy” oraz trzech zestawów interaktywnych – tablic edukacyjnych
Dzięki wystawionym tablicom i grą edukacyjnym prowadzone zajęcia były bardzo atrakcyjną formą edukacji dla dzieci.
Tablice są dostępne dla wszystkich chętnych odwiedzających park miejski.