O Nas

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

 

 

ŁĄCZY POKOLENIA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

 

KSZTAŁTUJE WŁAŚCIWE POSTAWY CZŁOWIEKA WOBEC PRZYRODY

CHRONI RÓŻNORODNNOŚĆ BIOLOGICZNĄ

 

POPULARYZUJE WIEDZĘ IO ŚRODOWISKU NATURALNYM I PRAWIDŁOWYM ZACHOWANIU SIĘ W NIM

 

PODEJMUJE INICJATYWY, PRZEDSIĘWZIĘCIA I I INTERWENCJE

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku działa w oparciu o pracę społeczną członków, w tym opiekunów szkolnych kół ochrony przyrody.
Na swoją dzialalność Liga pozyskuje środki finansowe uczestnicząc w konkursach na programy edukacyjne, organizowanych przez WFOŚiGW w Toruniu oraz innych  fundacjach. Działalność finansowana jest również ze składek członkowskich.
ZAPRASZAMY DO GRONA CZŁONKÓW LIGI OCHRONY PRZYRODY ABY WSPÓLNIE DZIAŁAĆ NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY REGIONALNEJ I KRAJOWEJ