O Nas

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

 

 

ŁĄCZY POKOLENIA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

 

KSZTAŁTUJE WŁAŚCIWE POSTAWY CZŁOWIEKA WOBEC PRZYRODY

CHRONI RÓŻNORODNNOŚĆ BIOLOGICZNĄ

 

POPULARYZUJE WIEDZĘ IO ŚRODOWISKU NATURALNYM I PRAWIDŁOWYM ZACHOWANIU SIĘ W NIM

 

PODEJMUJE INICJATYWY, PRZEDSIĘWZIĘCIA I I INTERWENCJE

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku działa w oparciu o pracę społeczną członków, w tym opiekunów szkolnych kół ochrony przyrody.
Na swoją dzialalność Liga pozyskuje środki finansowe uczestnicząc w konkursach na programy edukacyjne, organizowanych przez WFOŚiGW w Toruniu oraz innych  fundacjach. Działalność finansowana jest również ze składek członkowskich.
ZAPRASZAMY DO GRONA CZŁONKÓW LIGI OCHRONY PRZYRODY ABY WSPÓLNIE DZIAŁAĆ NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY REGIONALNEJ I KRAJOWEJ
Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 112