2016

"Edukacja społeczności lokalnych – bądź przyjacielem przyrody"

 
 
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w okresie od 1 marca 2016 do 31 grudnia 2016 roku realizowała program "Edukacja społeczności lokalnych – bądź przyjacielem przyrody". Działanie realizowane w ramach projektu miały na celu przede wszystkim ochronę środowiska przyrodniczego naszego regionu. Głównym terenem działań było województwo kujawsko-pomorskie, a w szczególności powiat włocławski.
Głównym celem projektu było:
*  rozwijanie zainteresowań biologicznych i ekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
*  upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
*  poznawanie przez najmłodszych beneficjentów programu najbliższych walorów przyrodniczych,
*  edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
*  zmiana świadomości mieszkańców miasta Włocławek i dbanie o środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia
*  zmiana nawyków i postaw mieszkańców Włocławka,
 
Odbiorcami programu byli nauczyciele wszystkich typów szkół, dzieci, młodzież i dorośli zainteresowani aktywnym wypoczynkiem i problemami ochrony środowiska przyrodniczego.
 
Zakres przeprowadzonych działań:
*  Zatrudniono koordynatora programu, który nadzorował przebieg projektu.
 
*  Przeprowadzono warsztaty edukacyjne w terenie pn. „Nordic Walking” dla członków LOP – dzieci i osób dorosłych.
 
*  Zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programu. Prelekcje-warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, co wiązało się z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do realizacji programu. Konieczny był zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, który został wykorzystany na zaproszenie do udziału                        w projekcie, rozsyłanie informacji o planowanych działaniach i akcjach.
 
*  Przeprowadzono warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej. W ramach warsztatów zatrudniono trenerów edukacji ekologicznej, z którymi podpisane zostały umowy o dzieło.
 
*  Zakupiono tablice interaktywne, którymi wyposażono ścieżkę edukacyjną przed siedzibą Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Włocławku.
 
*  Zakupiono karty – pytania i odpowiedzi ABC przyrody, które uatrakcyjniły zajęcia realizowane w ramach projektu.
 
*  Zakupiono paletę edukacyjną, która uatrakcyjniła zajęcia realizowane w ramach projektu.
 
*  Zatrudniono księgowego do finansowego rozliczenia programu.
 
 
Efekt ekologiczny:
Efektem ekologicznym realizacji programu było to, że na terenie Gminy Włocławek istnieje wiele ciekawych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, które pozwalają na poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższego otoczenia. Warsztaty z zakresu nauki Nordic Walking, prowadzone w terenie inspirowały uczestników i lokalną społeczność do działań na rzecz ochrony przyrody, pozwalały na poznanie walorów przyrodniczo-kulturowymi najbliższych terenów.
 
Efekt rzeczowy:
1.  Zakup tablic interaktywnych
2.  Warsztaty dla dzieci i młodzieży  z zakresu Nordic Walking– 16 spotkań – w których udział wzięło 262 osób
3.  Warsztaty dla dzieci i młodzieży – 13 warsztatów – w których udział wzięło 254 osób
4.  Zakup palety edukacyjnej
5.  Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych
 
Łącznie w projekcie udział wzięło  516 osób.
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 108