2018

90 lat dzialalności Ligi Ochrony Przyrody na rzecz edukacji, ochrony przyrody i zmiejszania zagrożeń dla środowiska
 
W dniu 24.08.2018 zawarto z WFOŚiGW umowę dotacji DW18015/EE-pr
 
Celem projektu było podniesienie świadomości na temat ochrony przyrody, potrzeby ograniczania działalności człowieka wpływajacej negatywnie na środowisko, rozwijanie zainteresowań biologicznych i ekologicznych, upowszechnienie aktywnych form wypoczynku w zgodzie z naturą, sprzyjajacych wyeliminowaniu " deficytu natury", będącego problemem współczesnego społeczeństwa.
Zrealizowane działania angażowały lokalne społeczności na rzecz środowiska naturalnego.
Warsztaty " Fotografia dokumentem stanu przyrody"- zajęcia stacjonarne i terenowe, które pobudziły umiejetność obserwacji zmian zachodzacych w środowisku,
Zrealizowano:
zajęcia terenowe i w salach edukacyjnych placówek woj. kuj.-pom.  pod wspólną nazwą "Detektywi na tropie"
 
Tematy zajęć obejmowały :
1. 90 lat działalności LOP.
2. Tereny i obiekty prawnie chronione - dlaczego tworzymy ?
3. Detektywi na tropie - kogo kryje dziupla?
4. Detektywni na tropie- fotografia dokumentem stanu przyrody.
5. Detektywi na tropie - rozpoznajemy pospolite  drzewa i krzewy.
6. Detektywi na tropie- szukamy źródeł zagrożeń środowiska.
 
Dla słuchaczy UTW przeprowadzono  zajęcia stacjonarnne i terenowe z zakresu ochrony  i dziedzictwa przyrodniczego woj. kuj- pom.
Zrealizowano wykłady otwarte - dla zainteresowanych, których celem była zmiana nawyków i postaw w stosunku do środowiska służących ograniczeniu skutków działalności powodujacej negatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.
Z okazji 90 lecia LOP zorganizowano  Hapennig Dzień Ziemi z LOP.
 
 
Uczestnicy programu otrzymali  zakładki, notatniki i długopisy propmujace jubileusz LOP. W ramach programu zatrudniono koordynatora projektu i  wykładowców
 
 
Łącznie w ramach programu udział wzieło 1200 osób