Aktualności

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć państwu serdeczne życzenia - dużo ciepłych i rodzinnych chwil, zdrowia, przyjemności oraz samych sukcesów w nadchodzącym nowym 2022 roku. 
Życzą pracownicy oraz Zarząd Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

Zapraszamy na spotkanie dnia 07.10.2021r.

Zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych członków LOP na spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dnia 07.10.2021 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 na wykład Pani Marii Balakowicz na temat Rezerwatu Leśnego Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego. 

Zarząd LOP Okręg we Włocławku w roku 2021 realizuje projekt

 " Edukacja dla przyrody łączy pokolenia" finansowany przez WFOŚiGW w Toruniu.  Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce.


Liga Ochrony Przyrody podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody” nr 5/G/2020/002 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 dokładne informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie projektu.

  Szanowni Państwo, informujemy, że biuro Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we Wlocławku jest czynne w każdy czwartek od godz. 9:00-14:00 Prosimy o kontakt email lop.wloclawek@interia.pl.   

Prosimy wszystkich członków o uregulowanie składek

za rok 2021 - dorośli 20 zł, dzieci i młodzież 5 zł 

Bank PEKAO SA 

Nr konta 74 1240 1981 1111 0010  9736 2769

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w dniu 13.12.2019 uzyskała osobowość prawną jest jednostką terenową stowarzyszenia. Nr KRS : 0000818518 REGON: 385069401