Aktualności

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

Szanowni Państwo!

Tylko do 12.04.2021r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie "Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody". informacje na stronie projektu

Liga Ochrony Przyrody podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody” nr 5/G/2020/002 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 dokładne informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie projektu.

 
 
 
 

Szanowni Państwo, informujemy, że biuro Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we Wlocławku jest czynne w każdy czwartek od godz. 9:00-14:00 Prosimy o kontakt email lop.wloclawek@interia.pl.    Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że planowane wykłady na razie zostały zawieszone odbędą się w późniejszym terminie. 

Prosimy wszystkich członków o uregulowanie składek

za rok 2020 - dorośli 20 zł na rok Bank PEKAO SA 

Nr konta 74 1240 1981 1111 0010  9736 2769

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w dniu 13.12.2019 uzyskała osobowość prawną jest jednostką terenową stowarzyszenia. Nr KRS : 0000818518 REGON: 385069401

 

 
Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 737