2019

Detektywi na Tropie
Program realizowany był w ramach konkursu ogloszonego przez WFOSiGW w Toruniu na przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2019-2020 organizacja zajęć z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej.
 
W dniu 13.06.2019 podpisano umowę   DW 19011/EE-ZAJ-POZA-CENT z WFOŚiGW w Toruniu
 
Projekt jest kontynuacją programu z 2018r pt. " 90 lat działalności LOP na rzecz edukacji, ochrony przyrody i zmniejszania zagrożen dla środowiska."
 
Beneficjentami programu są dzieci i młodzież oraz dorośli przedstawiciele społeczbności lokalnych

Celem projektu  było
1. Podniesienie świadomości na temat ochrony przyrody, gatunków chronionych i zagrożonych, bioróżnorodności
2. Uświadomienie potrzeby ograniczenia działalności cżłowieka negatywnie wpływającej na środowisko
3. Rozwijanie zainteresowań biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych
4. Upowszechnianie edukacji i wypocznyku w terenie, likwidacja "deficytu natury".
Projekt został zrealizowany poprzez:
1. warsztaty w 10 szkolnych kołach LOP prowadzone w terenie i salach edukacyjnych, dotyczace form ochrony przyrody, organizmów chronionych, roślin i zwierząt wystepujacych w najblizeszj okolicy
2. warsztaty dla osób dorosłych (2 wyjazdowe i 2 na terenie miasta Włocławek) poświecone wodzie i środowisku najbliższej okolicy.
Wszystkim uczestnikom zapewniono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć
 
Tematy realizowane w ramach programu:

Badamy stan zanieczyszczenia powietrza w okolicach szkoły- porosty jako biowskaźniki
Rozpoznawanie drzew i krzewów w lesie 
Jakie organizmy żyją w lesie?
Dlaczego tworzymy parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody
Detektyw na tropie- czyli szukamy chronionych mieszkańców parków i ogrodów
Detektyw na tropie - szukamy zagrożeń środowiska
Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki? 
Chronimy bioróżnorodność
Woda darem zycia
 
Łączna ilość uczestników zajęć 1700 osób
 
Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 731