2014 Aktywna edukacja leśna

2014 Aktywna edukacja leśna

 

Aktywna edukacja leśna na ścieżkach przyrodniczo-leśnych Nadleśnictwa Włocławek",

Przeprowadzono warsztaty w szkołach podstawowych na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody z terenu Nadleśnictwa Włocławek. Odbyło się 10 warsztatów edukacyjnych w okresie od września do listopada, w których udział wzięło 199 osób.
*  Zakupiono także sprzęt niezbędny do realizacji warsztatów w terenie: 20 par kijków przystosowanych dla różnych grup wiekowych.
*  W porozumieniu z Nadleśnictwem Włocławek opracowano i wydano zeszyt ćwiczeń, który dystrybuowany był podczas zajęć z dziećmi oraz podczas warsztatów dla nauczycieli. Dodatkowo rozdawany był także bezpłatnie w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek oraz w Lidze Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku.
 
 
Udział wzieło 479 uczestników

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

 
Posprzątaj po swoim psie I edycja programu, który finansowany był przez fundację ANWIL dla Włocławka

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku realizowała projekt ZNAK Natury - wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów NATURA 2000, które przeprowadzono na terenie 10 gmin. 
 

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku  realizowała projekt szkoleniowy LOP Zarządu Głównego Zwiekszenie kompetencji mieszkańców obszarów NATURA 2000 odnośnie prac Zespołów Lokalnej Współpracy w ramach przygotowania Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000, 

 
Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 728