Programy edukacyjne

Nasze` programy edukacyjne skierowane sa do społecznosci lokalnych Włocławka i okolic, członków Ligi Ochrony Przyrody oraz wszystkich, którym jest droga nasza przyroda. Programy edukacyjne realizowane są we wspólpracy z Zarzadem Głównym Ligi Ochrony Przyrody. Ich finansowanie możlwe jest dzieki składkom członkowskim oraz wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Toruniu, Fundacji Anwil dla Włocławka.Wszystkie programy opisane są w zakładkach przyporządkowanych danym latom.